NAUJIENOS

Kontaktai:

Mažeikių lopšelis - darželis "Pasaka"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas - 191814643
Adresas: Naftininkų g. 66
LT 89176, Mažeikiai
Tel. 844320352, 844320353
Mob. 868319245
El. paštas: pasaka66@gmail.com
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/ldpasaka

 

 "PATIRTIES BEI NAUJŲ ŽINŲ IR POŽIŪRIŲ DALIJIMASIS - KAIP BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS BRUOŽAS" 

 

 Tai dviejų Mažeikių rajono Tirkšlių darželio “Giliukas” ir Mažeikių  lopšelio – darželio “Pasaka” organizuotas seminaras Šakių  rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

 Po svečių vizito Mažeikių rajono Tirkšlių darželyje “Giliukas” svečiai iš Šakių ir “Tirkšlių darželio “Giliukas” lankėsi mūsų įstaigoje.

 Darželio direktorė Zita Siliūnienė  pristatė įstaigą, supažindino svečius, kaip vadovų iniciatyva buvo sėkmingai įgyvendinta Valdorfo pedagogika,  Valdorfo pedagogikos taikymo šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje sąlygas bei galimybes. 

 Pavaduotoja ugdymui Alina Petravičienė supažindino su integruojamomis programomis  prie įstaigos ugdymo programos „Vaikystės takeliu“,  įgyvendinamais tarptautiniais  projektais , pasiektais rezultatais, įstaigoje taikomomis naujovėmis.

 Svečiai apžiūrėjo grupes, dirbančias pagal Valdorfo pedagogiką, susipažino su jų savitumu, taip pat apsilankė ir kitose darželio grupėse, susipažino su edukacinėmis aplinkomis.

 Po to salėje vyko atviros diskusijos , dalijimasis patirtais įspūdžiais, pasidalinta įvairia patirtimi.

(atnaujinta 2017-09-13)ADVENTO PRADŽIOS ŠVENTĖ

 

  Gruodžio 1 d. lopšelyje - darželyje „Pasaka“ vyko tradicinė,  jau daug metų vykstanti, „Advento sodelio“ šventė. Joje dalyvavo įvairių grupių auklėtiniai bei garbingi svečiai: Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Gintaras Lengvinas ir parapijos „Caritas“ vadovė Virginija Valko. 

  Adventas - tai kartu ir svarbus šeimos metas. Jo tarpsniu, išgyvename artimos bendrystės, gerumo bei atjautos svarbą. Tai yra be galo svarbu ir reikšminga kiekvieno žmogaus gyvenime. Jau ne pirmus metus, lopšelis - darželis „Pasaka“ organizuoja paramos projektą „Auginkim gėrį gerumu“, kuris yra skirtas šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos „Caritas“ veiklai paremti. Direktorė Zita Siliūnienė visus pakvietė ir šiais metais aktyviai prisidėti prie kilnios akcijos. Kunigas Gintaras Lengvinas palaimino šventės dalyvius, palinkėjo visokeriopos sėkmės, sveikatos ir dėkojo už gražius bei prasmingus darbus.

  Šiuo metu darželyje yra vykdoma ir tarptautinė akcija „Kalėdinis skambantis žaisliukas“. Žaisliukai, atkeliavę iš Lietuvos ir užsienio partnerių, bus perduoti, kartu su surinkta kalėdine  labdara, „Caritas“ atstovėms.

 INOVATYVIŲ  UGDYMO(SI)IDĖJŲ SKLAIDA LOPŠELYJE-DARŽELYJE “PASAKA”

 

       2016 m. lapkričo 24 d. Mažeikių lopšelyje – darželyje „Pasaka“ lankėsi svečiai, Klaipėdos miesto “Atžalyno” lopšelio – darželio pedagogai.  Apsilankymo tikslas – susipažinti su Valdorfo pedagogika, įstaigos edukacine aplinka. Taip pat sužinoti apie Valdorfo pedagogikos taikymo šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje sąlygas bei galimybes. Vyko atviros diskusijos tema „Inovatyvių  ugdymo(si) idėjų įgyvendinimas pedagogo darbe“.

 Svečiai apžiūrėjo grupes, dirbančias pagal Valdorfo pedagogiką, susipažino su jų savitumu, lankėsi kitose grupėse, kur turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis edukacinėmis aplinkomis. 

MAŽEIKIUOSE - TARPTAUTINIS SEMINARAS

 

   Spalio 10-14 d. kaimo turizmo sodyboje „Vila Šerkšnė“ (Bugenių km.) šurmuliavo tarptautinio seminaro „Sielos vystymosi metamorfozės“ dalyviai. Šio projekto organizatoriai: VšĮ Mažeikių Valdorfo darželis „Namučiai po smilga“ (direktorė Rima Lipskienė)  ir Mažeikių lopšelio - darželio „Pasaka“ (direktorė Zita Siliūnienė) Valdorfo iniciatyvinė grupė. 

   Paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė Dortmundo (Vokietija) Rudolfo Šteinerio profesinės kolegijos lektorės: Monika Wurzinger, Martina Tepel, Friedrich Tepel (akomponiatorius); Franziska Huning - Dortmundo Valdorfo pedagogikos seminarija.

 

DVASINGUMO LINK

 

   Valdorfo pedagogika remiasi dvasine žmogaus samprata. Saugumo jausmo sukūrimas vaikų darželyje, euritmija, prasmingas aplinkos formavimas ir prasminga auklėtojos veikla, žaidimų medžiagos formavimas ir dar daug įvairių temų buvo gvildenta seminaro metu. Jo dalyviai galėjo labiau perprasti ir įsigilinti į tai, kad žmogus nuo pat vaikystės yra ne tik fizinis kūnas, bet ir dvasinė būtybė, o ši samprata kelia ir kitokią pedagoginę misiją ir užduotis: mokymas ir auklėjimas turi padėti dvasiai - sielai susilieiti su fiziniu kūnu, o kūnui - su dvasia ir siela.

   Šalia įvairių vertingų potyrių, seminaro dalyviai taip pat  turėjo galimybę išmokti euritmijos, kurios užsiėmimus vedė Martina Tepel.

   Kalbinti seminaro dalyviai akcentavo tai, kad labai šilti, jausmingi užsiėmimai, su tinkamai ir įtaigiai parinktais pavyzdžiais bei praktinėmis užduotimis, vyko F. Huning vedamuose užsiėmimuose. Šiame seminare dalyvavo 43 pedagogai – valdorfiečiai iš Ukrainos,  Latvijos, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Šilutės ir Mažeikių.

   Renginio dalyviai laisvalaikiu tikrai nenuobodžiavo, nes jie turėjo galimybę aplankyti parodas ir renginius muziejuje, dalyvavo Urvikių kultūros centro edukacinėje programoje  “Duonos kelias“. Svečiai ne tik stebėjo duonos kepimo procesą, bet ir patys jame dalyvavo - savo rankomis suformavo duonos kepalėlius. Kol duona kepė, visi skanavo kaimiškų valgių, dainavo senoviškas dainas, šoko šokius ir žaidė smagius  žaidimus.

   Lopšelio - darželio „Pasaka“ direktorė Zita Siliūnienė džiaugėsi pavykusiu seminaru ir sakė, kad ši programa yra akredituota, todėl ateityje Mažeikiuose vyks dar ne vienas įdomus renginys.

(atnaujinta 2016-10-17)
NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. ĮTEISINTAS PRIVALOMAS PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS  

    

       Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. visi šešerių metų vaikai privalės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Privalomą priešmokyklinį ugdymą įteisino Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisas (2 straipsnio 21 dalis). Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, leisti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia 

 AKCIJA „PASODINK SAVO MEDĮ"

 

Balandžio 28 d. Mažeikių Juodpelkio parke vykusioje akcijos „Pasodink savo medį“ ir Žaliosios vėliavos įteikimo šventėje dalyvavo Mažeikių lopšelio - darželio "Pasaka" ugdytiniai ir pedagogai. Akcijos tikslas – kartu su bendraminčiais pasodinti medžius Mažeikių miesto Juodpelkio parko teritorijoje, prisidėti prie Mažeikių miesto aplinkos tvarkymo mažinant oro ir aplinkos taršą, skatinti Mažeikių gamtosauginių mokyklų bei socialinių partnerių bendruomenių pilietinį, socialinį aktyvumą, sąmoningumą, ypatingą dėmesį skirti vaikų įgūdžių, susijusių su gamtosauga, formavimui bei puoselėjimui. 

FESTIVALIS "MUZIKA ŽIEDŲ IR VĖJO"

 

Gegužės 17 d. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje vyko Mažeikių rajono dainuojančių vaikų festivalis "Muzika žiedų ir vėjo". Festivalyje dalyvavo ir lopšelio-darželio „Pasaka“ mergaičių ansamblis. Anot festivalio globėjos muzikos mokyklos direktorės Vaidos Mikalauskienės,- " tai buvo pirmas ir norėtųsi, kad ne paskutinis dainuojančių vaikų festivalis". Tikėkime, kad tradicija tęsis, o šiandienos koncertas buvo nuostabiai pavasariškas.
LIAUDIES ŠOKIŲ ŠVENTĖ "SUTREPSĖKIM"

 

      2015 m. balandžio 15 dieną, Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ ugdytiniai dalyvavo tradicinėje liaudies šokių šventėje „Sutrepsėkim“. Mažieji šokėjai bei vadovės, Edita Venalienė ir Diana Varapnickienė, buvo apdovanoti taure ir padėkos raštu už gražų bendradarbiavimą ir džiugesio akimirkas šokių šventėje. PRISTATYTA DIDELIO SUSIDOMĖJIMO PASAULYJE SULAUKUSI VOKIEČIŲ AUTORIŲ KNYGA "VALDORFO VAIKŲ DARŽELIS ŠIANDIEN"


     Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta vokiečių autorių Marie-Luise Compani, Peter Lang knyga  „Valdorfo vaikų darželis šiandien”. Knygos pristatyme dalyvavo Mažeikių lopšelio - darželio "Pasaka" auklėtojos Rima Rimienė ir Asta Končienė. Knyga „Valdorfo vaikų darželis šiandien“ supažindina su Valdorfo pedagogikos istorija, metodais, pateikia daug praktinių patarimų, padėsiančių prasmingai organizuoti darželio veiklą, ugdyti mažuosius. Knygoje patariama, kaip suprasti vaikų prigimtį, kaip vyksta vaikų raidos ir keitimosi procesai, kodėl viskas turi vykti savu laiku, kodėl toks svarbus laisvas žaidimas, nagrinėjma daug kitų aktualių temų. Norėdami sužinoti daugiau apie šią knygą, paspauskite čia


ŠV. AGOTOS DIENA LOPŠELYJE - DARŽELYJE

 

       Vasario 5 d. lopšelyje - darželyje  „Pasaka“ buvo paminėta šv. Agotos, Duonos globėjos, diena. Nuo seno lietuviai šią dieną garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdieninį maistą – duoną, o atėjus krikščionybei ši šventė buvo sutapatinta su Šv. Agotos varduvėmis. Vaikučiai į darželį atsinešė duonos, auklėtojos papasakojo apie duonos kelią nuo lauko iki stalo ir lygino „senovinį“ duonos kelią su „šiuolaikiniu“, susipažino su lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais – kodėl duonelė laikoma šventa ir kaip švenčiama Šv. Agotos šventė, kokiais prietarais seniau tikėta apie duonutės auginimą, kepimą ir valgymą.

       Po to mažieji ugdytiniai ėjo į šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kur kunigas Klemensas Jaraminas pašventino atsineštą duoną. Jis padėkojo įstaigos vadovams už puoselėjamas tradicijas ir nuolatinį, nenutrūkstamą bendravimą ir bendradarbiavimą. Atsisveikindamas kunigas vaikams palinkėjo augti sveikiems, būti stipriems, gerbti duoną, klausyti tėvelių. RESPUBLIKINIS KONKURSAS „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

 

      Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ ugdytiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurse vaikai sportavo, atlikinėjo įvairias užduotis, bendravo ir linksminosi. Šiuo konkursu siekiama ugdyti vaikų gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir aplinkinių sveikatą.
ŽYGIS - SPORTINĖ PRAMOGA "GAMTOS TAKU"

 

       Spalio  9 dieną Mažeikių lopšelio - darželio "Pasaka"  11 - tos bei 12 - tos grupės ugdytiniai ir auklėtojos vyko į žygį - sportinę pramogą "Gamtos taku". Pagrindinis tikslas - skatinti vaikų aktyvų laiko praleidimą gamtoje. Vaikai rungėsi įvairiose estafetėse, po sportinės pramogos vaišinosi sveikais užkandžiais.

(atnaujinta 2015 - 10 - 12)

 

TARPTAUTINIS SEMINARAS 

 

       2015 m. Rugpjūčio 20 – 22 d. Mažeikių lopšelyje – darželyje „Pasaka“ vyko tarptautinis seminaras - praktikumas: “LĖLIŲ TEATRAS VAIKYSTĖJE – RAIŠKOS FENOMENAS PER DVASIŠKAI ĮPRASMINTUS VAIZDUS: JUDANT, KALBANT, MĄSTANT”. Seminarą-praktikumą vedė dėstytoja iš Airijos ULRIKE FARNLEITNER - Nacionalinės plėtros pareigūnė (National Development Officer), Siolta ISKA (Airijos Šteinerio darželių asociacija) koordinatorė (Siolta Mentor). Seminare - praktikume dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Latvijos bei Rusijos. 

 

(atnaujinta 2015 - 08 -25)GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ ŠVENTĖ

 

       2015 gegužės 22 dieną darželyje-mokykloje „Kregždutė“ vyko Žaliosios vėliavos ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatų įteikimo ceremonija. Žaliąsias vėliavas ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatus įteikė Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius. Už pasiekimus ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą, Žalioji vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatas 6 - tą kartą įteiktas Mažeikių lopšeliui – darželiui „Pasaka“. Šiemet Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatus taip pat gavo ir kitos mokymo ir ugdymo įstaigos.

 

(atnaujinta 2015 - 05 - 26)    VALDORFO PEDAGOGIKOS SKLAIDA   

 

       2015 m. gegužės 14 d. Mažeikių lopšelyje – darželyje „Pasaka“ lankėsi svečiai, Šiaulių rajono Daugėlių lopšelio – darželio pedagogai. Apsilankymo tikslas – susipažinti su Valdorfo pedagogika. Taip pat sužinoti apie Valdorfo pedagogikos taikymo šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje sąlygas bei galimybes. Daugėlių lopšelio – darželio pedagogams buvo pristatyti pranešimai, vyko atviros diskusijos šia tema. Svečiai apžiūrėjo grupes, dirbančias pagal Valdorfo pedagogiką, susipažino su jų savitumu. Daugėlių lopšelio – darželio pedagogai turėjo galimybę apsilankyti privačiame Valdorfo pedagogikos darželyje „Namučiai po smilga“. 

(atnaujinta 2015 - 05 -18)       RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA

     

      2015 m. balandžio 16 d. vyko RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „NETRADICINIŲ METODŲ IR BŪDŲ ĮTAKA KOKYBIŠKAM VAIKO UGDYMUI (SI) IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“.

      Konferenciją organizavo Mažeikių lopšelio – darželio „Pasaka“ direktorė Zita Siliūnienė ir Mažeikių lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorė Asta Samoškienė. Konferencijos koordinatorė – Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Zakalskienė. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 60 pedagogų iš Mažeikių, Tikšlių, Sedos, Klaipėdos, Kauno, Kelmės ir Šilutės. Konferencijoje savo pranešimus skaitė ir Mažeikių lopšelio darželio „Pasaka“ auklėtojos. Auklėtoja metodininkė Dainora Šakinienė supažindindama konferencijos dalyvius su Valdorfo pedagogika, skaitė pranešimą „Kodėl renkuosi Valdorfo grupę...“, o auklėtoja metodininkė Asta Končienė pristatė įvykdytą projektą - „Rankomis sušildyti žaislai“. 

(atnaujinta 2015 - 04 - 17)RESPUBLIKINIS LOPŠELIŲ DARŽELIŲ "PASAKA" FORUMAS

 

       2015-03-25 Panevėžio lopšelyje darželyje "Pasaka" vyko respublikinis lopšelių-darželių "Pasakų" forumas "Komandinio darbo ypatumai ir galimybės tenkinant vaikų turinčių raidos sutrikimų, poreikius". Susitikime dalyvavo atstovės iš 12 įstaigų:
Panevėžio, Šiaulių, Palangos, Kretingos, Plungės, Mažeikių, Kėdainių, Vilkaviškio, Varėnos, Trakų raj. Rūdiškiškių, Elektrėnų.

 

(atnaujinta 2015 - 03 - 27)SUKASI SUKASI VĖJO MALŪNĖLIAI

 

       Žemės dienai paminėti Mažeikių lopšelyje - darželyje "Pasaka" surengta vėjo malūnėlių šventė.

 

 
(atnaujinta 2015 - 03 - 27)


      DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE "TAUTIŠKUMAS - MAŽŲJŲ UGDYME" 

 

       Kovo 24 d. lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogės Algertina  Surginienė ir Ina Ramanauskienė  dalinosi gerąja darbo patirtimi Šiaulių rajono Kužių lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis” organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje konferencijoje ,,Tautiškumas – mažųjų ugdyme”. Auklėtoja metodininkė Ina Ramanauskienė pristatė pranešimą „Keliaujant Rėdos Ratu“.

 

(atnaujinta 2015 - 03 - 27)
MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ PLEČIA TARPTAUTINĘ PROJEKTINĘ VEIKLĄ

 

       2015 m. vasario mėn. 16 – 20 dienomis Mažeikių lopšelio darželio „Pasaka“ direktorė Zita Siliūnienė ir auklėtoja Dovilė Budreckienė dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto, bendradarbiavimo, inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais, pirminio parengimo susitikime Turkijoje. Rengiamo projekto pavadinimas „Mes augame žaisdami, o ne leisdami laiką prie kompiuterio ar televizoriaus ekrano“. Projektas rengiamas atsižvelgiant šių dienų aksiomą – dabartiniame pasaulyje technologijos tapo neatsiejama mūsų visų gyvenimo dalimi.  Projektu siekiame, kad vaikai kuo daugiau laiko praleistų bendraudami bei žaisdami su savo draugais, užuot sėdėję prie kompiuterio ar televizoriaus ekranų. Daugumą vaikystėje kylančių problemų galima išspręsti žaidžiant. Pozityvi aplinka yra pagrindas visavertei bei sėkmingai vaiko socializacijai. Siekiant išsiaiškinti problemos aktualumą, apklausos būdu susipažinta su kompiuterinių technologijų naudojimo ypatumais vaiko kasdienybėje. Apklausos buvo atliekamos visose projekte dalyvaujančių šalių ugdymo institucijose. 

       Be galo šiltą ir įsimintiną susitikimą organizavo projektą koordinuojantys Turkijos atstovai - Stambulo miesto Ozel Umraniye Irfan Anaokulu darželis. Kartu su Mažeikių lopšelio darželio „Pasaka“ atstovėmis, susitikime taip pat dalyvavo ir kiti projekto partneriai – Bulgarijos, Burgaso miesto darželis „Volšebstvo“, Rumunijos, Simerijos miesto, specialioji mokykla „Centrul de Pedagogie Curativa Simeria“. Partneriai iš Kipro bei Ispanijos susitikime dalyvauti neturėjo galimybės, tačiau bendravimas buvo palaikomas nuolat, nuotoliniu būdu. Susitikimo tikslas – parengti projektą, išsikelti tikslą bei uždavinius, numatyti vyksiančias veiklas, aptarti dalyvavimo projekte sąlygas ir t.t.

        Šis projektas bei jo tikslai buvo pristatyti Stambulo miesto savivaldybėje surengtame posėdyje, kuriame dalyvavo mero pavaduotojas Mesut Özdemir. Posėdžio metu buvo kalbama apie kultūrinius, projektą rengiančių šalių, panašumus bei skirtumus, gilinamasi į ugdymo programas bei jų įgyvendinimą, taip pat aptartos gerosios patirties dalijimosi galimybės tarp projekto partnerių.

        Projekto parengimo susitikime pavyko įgyvendinti visas suplanuotas užduotis bei veiklas. Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp projekto partnerių vyko sklandžiai, esant skirtingoms nuomonėms puikiai pavykdavo rasti kompromisą. Nors Stambule, dėl prastų oro sąlygų ir gausių kritulių buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, susitikimo metu visus lydėjo geros bei darbingos nuotaikos. Užmegzti tarptautiniai ryšiai su projektą rengiančiomis šalimis bus palaikomi ir ateityje.

 

Auklėtoja Dovilė Budreckienė

(atnaujinta 2015 - 02 - 25)