APIE MUS

Kontaktai:

Mažeikių lopšelis - darželis "Pasaka"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas - 191814643
Adresas: Naftininkų g. 66
LT 89176, Mažeikiai
Tel. 844320352, 844320353
Mob. 868319245
El. paštas: pasaka66@gmail.com
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/ldpasaka

Tikslas

 
           Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystimąsi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą.
  • Ugdymo(si) turinį sieti su dienos ir metų ritmu.
  • Užtikrinti veiklos turinio pagal kompetencijas vientisumą.
  • Sieti etninį ugdymą ir Valdorfo pedagogiką su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.
  • Siekti integracinio ugdymo sričių tarpusavio ryšio.
  • Kurti aplinką, tenkinančią prigimtinius vaiko poreikius, padedančią atsiskleisti ir ugdytis jo gebėjimams.
  • Ugdymo(si) turinį grįsti artima mūsų krašto, Žemaitijos regiono žmonių pasaulėjauta: tautosaka, tautodaile, ritualais, kraštovaizdžiu.
  • Prioritetą teikti laisvam kūrybiniam žaidimui.
  • Atsižvelgti į kiekvieno vaiko raidą, pagrįstą vystimosi tarpsnių ypatumais.