PASLAUGOS

Kontaktai:

Mažeikių lopšelis - darželis "Pasaka"
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas - 191814643
Adresas: Naftininkų g. 66
LT 89176, Mažeikiai
Tel. 844320352, 844320353
Mob. 868319245
El. paštas: pasaka66@gmail.com
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/ldpasaka

          Pirminei švietimo sistemos grandžiai (ikimokykliniam ugdymui), priskiriama pagrindinė misija, tai - vaiko ugdymas ir globa, socializacija, poreikių tenkinimas, sudarant prielaidas jo intelektinių, fizinių ir dvasinių galių sklaidai, savalaikis brandumas mokyklai, bendradarbiavimas su šeima, tinkamos aplinkos vaiko ugdymui (si) kūrimas. Švietimo paslaugos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje - tai edukacinių, socialinių, kultūrinių, integracinių paslaugų dermė. Mes, ugdymo dalyviai- vadovai, pedagogai, tėvai ir kiti darbuotojai - įpareigoti siekti optimaliai įgyvendinti institucijos programoje ,,Vaikystės takeliu“ numatomus tikslus ir uždavinius.